Haxaco Võ Văn Kiệt

Trung tâm xe hơi Mercedes Haxaco Võ Văn Kiệt là một trong những trung tâm xe lớn nhất tại Việt Nam.