Mercedes-Benz Haxaco Hàng Xanh

Là đại lý số 1 của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Haxaco tự hào là đơn vị phân phối và hỗ trợ tốt nhất được đánh giá hàng đầu của Mercedes-Benz